Sari 600

Sari Hietala
Toimitusjohtaja

 

KOULUTUS

Terveystieteiden maisteri, Oulun yliopisto, 20.12.2011

Toimintaterapeutti (AMK) Oulun Ammattikorkeakoulu 30.5.1996

Pari- ja perhepsykoterapeutti, Oulun yliopisto 15.12.2017

Työnohjaaja, Ylä-Savon ammattiopisto 16.12.2016

Seksuaaliterapeutti (NACS), Sexpo 10.6.2014

Seksuaalineuvoja (SSS), Sexpo

Kriisityöntekijä (TENTS EU) 15.5.2018

Suggestoterapeutti, Suomen Hypnoosiyhdistys ry 17.12.2000

Rentoutusopastaja, Suomen Hypnoosiyhdistys ry 8.8.1999

Yläraajapotilaan kuntoutus, sosiaali- ja terveysalan ammatilliset erikoistumisopinnot, Oulun Ammattikorkeakoulu, 30 opintopistettä 11.5.2007

Kivun hallinta, sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot, Rovaniemen Ammattikorkeakoulu, 20 opintoviikkoa 27.5.2005

 

AMMATTIA TUKEVAT KOULUTUKSET JA KURSSIT

Kipu ja aivot, Orton Helsinki 26.5.2016

Etäkuntoutus – kuntoutuksen uusi makdollisuus, Kela Helsinki 25.4.2016

Skandinaavinen käsikirurgien ja käsiterapeuttien kongressi Levi 30.3.-3.4.2016

Miten laadin osuvat tavoitteet GAS-menetelmällä?-koulutuspäivä, 2015

Kipu ja liikkumisen pelko-seminaari 2015

Riippuvuudet tunnekeskeisessä pariterapiassa, Helsinki, Pariterapiayhdistys 24.-25.9.2015

Mindfullness-menetelmät kipupotilaan hoidossa 26.11.2015

Stimulaatiohoidot kipupotilaan hoidossa 11.3.2015

CRPS-koulutus 2014

Myofaskiaalinen teippaus 27.-28.5.2014

Mindfullness 2014

Kipu ja mieli 2014

Tunnekeskeinen pariterapian peruskurssi, Pariterapiayhdistys,  7.8.10 ja 11.-12.11.2014

Työhyvinvointikortti 2014

Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja 2013

Potilassiirtojen ergonomiakortti 2012

PhysioTouch 2013

Kinestetiikan peruskurssi 2012

Alueellinen CRPS-koulutus osa I ja II 2012

Kinestetiikan peruskurssi 2012

Kinesioteippauksen perus- ja jatkokoulutus 2012

GAS-koulutus 2012

Muistelutyö ja valokuvaterapia 24-25.2.2004

Peiliterapia 2008

Ajankohtaista yläraajasta – kivut ja vammat 2003

Sherborne –kokonaiskehitystä tukeva liikunta