Pirkko 600

 

Pirkko Harvio
Toimintaterapeutti (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, NDT/Bobath-terapeutti

 

KOULUTUS

Toimintaterapeutti (AMK), 140 opintoviikkoa. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali -ja terveysalan yksikkö. Joulukuu 1998

Neuropsykiatrinen valmentaja, 10 opintoviikkoa, Ammatiopisto Luovi, Joulukuu 2015

NDT/Bobath-terapeutti, Toukokuu 2017

 

AMMATTIA TUKEVAT KOULUTUKSET JA KURSSIT

Ensiapukoulutus, Ea 1, Punainen Risti, Kesäkuu 2015

Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi, 3 pv, SITY ry, Syyskuu                            2014

Mindfullness koulutus, 1pv, 2014

SPM – Sensory Processing Measure, 2pv, SITY Ry, Toukokuu 2013

Kinesioteippauksen jatkokurssi, 6h, Kipulihakset Oy, Marraskuu 2012

Tunnekoulutus, 1pv, Pohjois- Suomen Autismin kirjo, Syyskuu 2012

Kinesioteippauksen peruskurssi, 6h, Kipulihakset Oy, Elokuu 2011

Sensomotoriikka koulutus 2010-2011 (kesken)

Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn vaikeuksien huomioiminen toimintaterapiassa, 1pv, NMI, Helmikuu 2008

Hahmotusvaikeudet, 1 pv, NMI, Huhtikuu 2007

Motorisen oppimisen vaikeudet ja kehityksen tukeminen koulutus, 1pv, NMI, Huhtikuu 2007

Visuaalisten hahmotusvaikeuksien arviointi ja kuntoutus, 1pv, NMI, Elokuu 2003

Neurologisesti vammaisten lasten näkötoiminnot, 2pv, Lohipadon erityiskoulu, Huhtikuu 2003

Brain Gym koulutus, 4 pv, Educational Kinesiology Foundation, Marraskuu 2001

Varhaiskehityksen arvioinnin tuoreita tuulia, 1pv, NMI, Huhtikuu 2000

Aspergerin syndrooma-projekti koulutuspäivät, 2pv, Autismiliitto ry, Syyskuu 1999

Pelit ja Leikit kurssi, 1pv, SVoLi, Syyskuu 1998

Vammaisuinti, 1pv, PoPLi, 1996

Liikuntavammat ja pyörätuolin käyttö, 1pv, PoPLi, 1996