toimintaterapia

Toimintaterapiapalvelut

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintarapiassa tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Terapiamuotoina käytämme yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaa. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Toimintaterapiassa myös ohjataan asiakkaan lähiympäristöä asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseen.

arviointipalvelut

Arviointipalvelut

Arvoinnissa käytämme haastattelua, toiminnan havannointia ja standardoituja testejä. Standardoituina testeinä käytämme mm. Grooved Pegboard, Box and Block, AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) ja SODA (Sequential Occupational Dexterity Assessment). Lisäksi käytämme asiakkaan itsearvointiin perustuvia arviointimenetelmiä.

koulutus

Koulutus

Järjestämme koulutusta omana toimintana ja tilauksesta erilaisille ammattiryhmille ja työyhteisöille. Meitä voi myös kysyä luennoimaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin.

suggestoterapia

Paripsykoterapia ja seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on keskusteluhoitoa, johon asiakas tulee yksin tai kumppaninsa kanssa. Terapiassa on mahdollista pohtia esimerkiksi seksuaaliseen haluun, identiteettiin, suuntautumiseen tai riippuvuuksiin liittyviä kysymyksiä.