Minna 1024

Minna Pahkamaa

toimintaterapeutti (AMK)

KOULUTUS

Toimintaterapeutti, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sos. ja terv. alan yksikkö 2008

Erilliset erityisopettajaopinnot, Jyväskylän yliopisto 2016

Erityispedagogiikan perusopinnot (Jyväskylän yliopisto) 2005

Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto (Kalajoen Kristillinen Opisto) – 2003

 

AMMATTIA TUKEVAT KOULUTUKSET JA KURSSIT

Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi (Sensorisen integraation terapiayhdistys ry) 20.-22.9.2017

Aistisäätelyongelmat ja niiden arviointi SPM ja SPM-P mittaria käyttäen (Sensorisen integraation terapiayhdistys ry) 17.-18.8.2017

Kosketuksen taikaa – mobiililaitteet kuntoutuksen tukena (Ideoiden Oy) 11.2.2017

Hahmotusvaikeudet – ymmärrämmekö näkemäämme, hahmottamisen salat ja vaikeudet (Niilo Mäki Instituutti) 17.11.2015

Hätäensiapu-koulutus (Suomen Punainen Risti) 15.-16.6.2015

SDM-harjoitusohjelman (Sherborne Developmental Movement) peruskurssi (Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry) 6.-7.2.2015

Selkäydinvammapotilaan kuntoutus – pohja itsenäiseen elämään (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) 10.4.2014

Mindfulnes-koulutus 7.4.2014

Kinesioteippauksen peruskurssi (Kipulihakset) 22.2.2014

Struktuuri ja visualisointi opetuksen ja arjen selkeyttäjinä – koulutus (Pohjois-Suomen Autismin kirjo ry) 9.10.2013