Heidi 600

Heidi Skyttä

toimintaterapeutti (AMK)

 

KOULUTUS

Toimintaterapeutti, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sos. ja terv. alan yksikkö, 2016