Heidi Skyttä on aloittanut työt Terapiapajalla. Tervetuloa Heidi!